U četvrtak 31.10.2019. se u Soljanima od 18h, održala javna tribina pod nazivom “EU fondovi - što ja imam od toga?”

Mlade se upoznalo s brojnim prilikama koje im se nude iz raznih programa koje je za njih pripremila Europska Unija.

Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali.

Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost Centra “Feniks”.

752318504155308227014886393556611100573696n
75462475415530872701483961611021154254848n
743806984155310493681325964196345496469504n
743385634155309460348098335999465282338816n
724658784155310127014695650571026019385344n