Održan je i 6. informativni punkt u Gunji u svrhu informiranja ranjivih skupina u dva modula: Mladi u suvremenom društvu te Aktivno starenje u organizaciji Centra za socijalno poduzetništvo, savjetovanje i edukaciju „Feniks“.

5. informativni punkt održali smo u Drenovcima kao partneri projekta. Provedena je inicijativa za informiranje ranjivih skupina u dva modula: Mladi u suvremenom društvu te Aktivno starenje.

Kroz projekt "Budimo aktivni građani" organiziran je studijski posjet Splitu u svrhu ostvarivanja partnerske suradnje u razdoblju od 01. do 03. lipnja 2023. godine.

U sklopu sajma EU projekata održana je inicijativa za informiranje ranjivih skupina u dva modula: Mladi u suvremenom društvu i Aktivno starenje u organizaciji Centra za socijalno poduzetništvo, savjetovanje i edukaciju „Feniks“.